Aktualności

02.06.2015 09:39

Odliczenie całego VAT od samochodu osobowego
Dopiero w trakcie 2014 r. planowana jest implementacja decyzji derogacyjnej zezwalającej Polsce na ograniczenie prawa do odliczania VAT przy nabyciu samochodów. Do tego czasu obowiązywać będzie art. 86a ustawy o VAT. Tak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z dnia 15.11.2013 r. na zapytanie naszej redakcji.

Jak poinformowało Ministerstwo, w zakresie stosowania przepisów o VAT do samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych planuje się wprowadzenie kompleksowych zmian. Ich podstawą będzie decyzja derogacyjna upoważniająca Polskę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE. Procedura uzyskania tej decyzji jest już na końcowym etapie, jednak konkretna data jej wydania nie jest znana.

Z uwagi na to, do tego czasu od 1 stycznia 2014 r. obowiązywać zacznie art. 86a ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że ograniczenia w odliczeniu VAT będą odnosić się do nabycia samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W tej sytuacji kwotę podatku naliczonego stanowić ma 60% kwoty VAT określonej w fakturze, nie więcej jednak niż 6.000 zł. Podobnie będzie w przypadku samochodów użytkowanych w ramach umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnym charakterze (podatnik będzie mógł odliczyć 60% z faktury dokumentującej ratę leasingową, nie więcej niż 6.000 zł w całym okresie użytkowania), zaś w razie nabycia paliwa do tych samochodów odliczenie nie będzie w ogóle przysługiwało (art. 88a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.).

Jednak w porównaniu do obecnie obowiązujących przepisów poszerzony zostanie katalog samochodów, co do których powyższe ograniczenie nie będzie miało zastosowania. Przy nabyciu tych pojazdów podatnik będzie mógł odliczyć cały VAT. I tak w art. 86a ust. 2 pkt 6 ustawy o VAT wskazano pojazdy samochodowe inne niż wymienione w art. 86a ust. 2 pkt 1–5, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

Dodatkowo w art. 86a ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. wskazano, że dopuszczalna ładowność tych pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń) powinna być określona na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Tak więc zasadniczo od 1 stycznia 2014 r. podatnik VAT będzie miał możliwość odliczenia całego VAT na podobnych zasadach, jakie obowiązywały do końca 2010 r. (czyli uwzględniając wyrok TS UE z dnia 22 grudnia 2008 r., w sprawie C-414/07).

Ponadto od 1 stycznia 2014 r. podatnicy używający na potrzeby działalności opodatkowanej VAT samochody z tzw. kratką (nabyte w latach wcześniejszych) będą mieli prawo do odliczenia VAT przy nabyciu paliwa do tych pojazdów, pod warunkiem, że dla tych pojazdów została wydana homologacja i spełniać będą wymogi art. 86a ust. 2 pkt 6 oraz ust. 4 ustawy.

Aktualności

02.06.2015 09:39
Ryczałt za prywatne używanie samochodu służbowego

02.06.2015 09:39
Odliczenie całego VAT od samochodu osobowego

  Przydatne linki

www.mf.gov.pl - Ministerstwo Finansów
www.zus.gov.pl - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
www.wolterskluwer.pl - Wolters Kluwer Polska
www.mbank.pl - mBank
Copyrights 2017