Oferta

Proponujemy Państwu:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ksiąg przychodów i rozchodów:
  opracowanie planu kont z uwzględnieniem specyfiki klienta,
  opracowanie polityki rachunkowości,
  opracowanie obiegu dokumentacji,
  prowadzenie niezbędnych ewidencji,
  raportowanie w zakresie bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych zestawień,
  przechowywanie dokumentów księgowych przez okres 5 lat zgodnie z wymogami o archiwizacji,
Obsługę kadrowo - płacową:
  sporządzanie list płac,
  sporządzanie druków RMUA,
  rozliczenie podatku dochodowego pracowników,
  sporządzanie deklaracji ZUS (wersja elektroniczna),
  prowadzenie dokumentacji kadrowej,
  przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych,
  pomoc w zakresie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło),

Doradztwo podatkowe

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

Prezentacja wyników działalności dla Zarządu lub Rad Nadzorczych

Sporządzanie i składanie deklaracji oraz zeznań podatkowych właściwemu dla klienta organowi
     podatkowemu

Sporządzanie sprawozdań statystycznych

Współpracę z PFRON

Występowanie w imieniu klienta przed organami podatkowymi i kontrolnymi

Aktualności

02.06.2015 09:39
Ryczałt za prywatne używanie samochodu służbowego

02.06.2015 09:39
Odliczenie całego VAT od samochodu osobowego

  Przydatne linki

www.mf.gov.pl - Ministerstwo Finansów
www.zus.gov.pl - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
www.wolterskluwer.pl - Wolters Kluwer Polska
www.mbank.pl - mBank
Copyrights 2017